มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาเครือสหพัฒน์ ปี 2567 พร้อมจัดพิธีรำลึก ดร.เทียม ในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟส” ครั้งที่ 28 - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 10, 2024

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาเครือสหพัฒน์ ปี 2567 พร้อมจัดพิธีรำลึก ดร.เทียม ในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟส” ครั้งที่ 28
ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ในฐานะประธาน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
กล่าวว่า มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ได้จัดพิธีรำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟส” ครั้งที่ 28 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคำสอนและปรัชญาคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและการสร้างสิ่งดีงามให้กับประเทศชาติของอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการในเครือสหพัฒน์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง มาจนถึงทุกวันนี้


นอกจากนี้ ภายในงานได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงานภายในเครือสหพัฒน์ประจำปี 2567 และในปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวนถึง 629 ทุน ซึ่งมูลนิธิ ดร.เทียม ได้มอบทุนนี้เป็นประจำต่อเนื่องมากว่า 40 ปี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และสานต่อคำสอนที่ทาง ดร.เทียม เคยสอนไว้ในเรื่องของการให้โอกาสการศึกษา และเป็นการพัฒนาศักยภาพในแก่ครอบครัวชาวเครือสหพัฒน์ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของพนักงาน และสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา องค์กรเพื่อการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูล “โชควัฒนา” และพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad