สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร EAIC ครั้งที่ 30 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 9, 2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร EAIC ครั้งที่ 30 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะ Chief Delegate จากกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) ร่วมด้วย นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา อุปนายก และนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร EAIC ครั้งที่ 30 (The 30th East Asian Insurance Congress Executive Board Meeting) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม Renaissance Harbour View เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือและประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน EAIC ครั้งที่ 30 ที่ฮ่องกงจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2567 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร EAIC ในครั้งนี้ เจ้าภาพได้นำเสนอถึงความพร้อมของสถานที่จัดงาน โรงแรมที่พัก การเดินทางร่วมงาน พร้อมกับนำเสนอถึงธีมหลักของงานสัมมนาในปีหน้าในชื่อ “Back to the Future - Empower East Asian Insurers for 2044 and Beyond” โดยเจ้าภาพคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานในปีหน้าได้มากกว่า 800 คน

ทั้งนี้ EAIC ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยตรง บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทนายหน้าประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านการประกันภัยในภาคธุรกิจประกันภัยทั่วโลก ได้รวมตัวกันในทุก ๆ 2 ปี ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานนับกว่าหนึ่งพันคน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัยใหม่ ๆ ระหว่างกัน อีกทั้ง EAIC ยังถือเป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1962 (พ.ศ. 2505) ปัจจุบัน EAIC มีสมาชิกที่ใช้ชื่อตามที่ตั้งของเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง ซึ่งได้แก่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน กรุงเทพมหานคร ฮ่องกง กรุงจาการ์ตา กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเก๊า กรุงมะนิลา กรุงพนมเปญ กรุงโซล สิงคโปร์ กรุงไทเป และกรุงโตเกียว โดยสมาชิกจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในทุก 2 ปี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad