เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ คว้ารางวัลกินรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 มุ่งสร้างการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แนวใหม่ ตอบโจทย์การเรียนรู้ของทุกเพศ ทุกวัย ครบจบในที่เดียว - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, October 8, 2023

เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ คว้ารางวัลกินรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 มุ่งสร้างการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แนวใหม่ ตอบโจทย์การเรียนรู้ของทุกเพศ ทุกวัย ครบจบในที่เดียว


บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด หรือ อุทยานเรียนรู้ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) โดยเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อันเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับชาวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านนางสาวธนัชชา ชลายนนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผู้แทนองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลเผย เพ ลา เพลิน มุ่งเดินหน้าพัฒนาโครงการและกิจกรรมภายในโครงการตามแนวคิด “เที่ยวอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ครบจบในที่เดียว” สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และให้ความสำคัญกับการบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมด้วย


อุทยานเรียนรู้เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนขนาดใหญ่และครบองค์ในพื้นที่ภาคอีสานบนพื้นที่กว่า 380 ไร่ ที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในโครงการตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ได้มีโอกาสรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักคือกลุ่มเยาวชน นักเรียน-นักศึกษา ที่เข้ามาทัศนศึกษาและทำกิจกรรมค่ายวิชาการ โดยอุทยานเรียนรู้เพ ลาเพลิน ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์ รวมถึงปราชญ์ชุมชน ในการพัฒนากิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ อาทิ ด้านพฤษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย-ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย

นางสาวธนัชชา ชลายนนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด เปิดเผยว่า “เนื่องจากอุทยานเรียนรู้เพ ลา เพลิน มีปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเมืองรอง และกว่า 17 ปีก่อนภาคอีสานก็ค่อนข้างขาดแคลนสถานที่ในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างครบองค์สำหรับกลุ่มเยาวชน รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และด้วยความตั้งใจของคุณพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการของ เพ ลา เพลิน ที่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสนี้ได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการรักษาและต่อยอดคุณค่าและภูมิปัญญาของประเทศไทย และการช่วยเหลือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงได้มุ่งมั่นให้ทุกตารางนิ้วในเพ ลา เพลิน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น ภายใต้แนวคิด “เที่ยวอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ครบจบในที่เดียว” การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ จึงเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าของทางคณะผู้บริหาร และพนักงานของเพ ลา เพลิน ทุกคน”

“ด้วยแนวคิดหลักในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้ว ปัจจุบันนี้ เพ ลา เพลินได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับสมุนไพรไทย ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งได้มีการบูรณาการแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเทรนด์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มองการท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาความคิดและต้องการที่จะสัมผัสกิจกรรมอย่างลงลึก รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกด้วย ในช่วงปลายปีนี้ อุทยานเรียนรู้ เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์พร้อมเครือข่ายผู้สนับสนุนเตรียมจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องความสร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อมในโครงการ “Rhythm of Arts & Nature ท่วงทำนองแห่งศิลป์และธรรมชาติ” ในการสร้างความสมดุลสู่ความยั่งยืนและ Sustainability Mindset ให้แก่เยาวชน” ธนัชชา กล่าวเสริม

นอกจากพื้นที่บุรีรัมย์แล้ว ในปีนี้ อุทยานการเรียนรู้เพ ลา เพลิน ได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการขยายฐานการสร้างพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ขึ้น คือ เพ ลา เพลิน เดอะเจอร์นีย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคีเครือข่าย และภาคชุมชน อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยว Bird Journey ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงกิจกรรมเส้นทางในเชิงสุขภาพ Wellness ศาสตร์ธรรมชาติสร้างสุขภาพสมดุลร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพื้นที่ รวมไปถึงกิจกรรม Camping Market ตลาดกางเต็นท์ ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ เชื่อมโยงผลผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และเสน่ห์และภูมิปัญญาในพื้นที่อุทยานมรดกโลกแก่งกระจาน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.playlaploen.comอุทยานเรียนรู้ เพ ลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ Facebook: @PlayLaPloen โทร. 044 699 435, 087-798-1039 และ เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร. 098-989-5119 Facebook: @PlayLaPloen.TheJourney
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad