GRIP เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบริการมุ่งสู่ 150 สาขาทั่วไทยแถลงกลยุทธ์ใหม่ 1 GRIP ดันศูนย์บริการสู่ มาตรฐานหนึ่งเดียว - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, February 12, 2024

GRIP เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบริการมุ่งสู่ 150 สาขาทั่วไทยแถลงกลยุทธ์ใหม่ 1 GRIP ดันศูนย์บริการสู่ มาตรฐานหนึ่งเดียว

ศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร GRIP ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การตลาดประจำปี 2567 ชูนโยบาย “1 GRIP” ยกมาตรฐานสินค้าและบริการทุกสาขาสู่มาตรฐานหนึ่งเดียวกัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่กลุ่มลูกค้า และผู้มาใช้บริการในการดูแลรักษารถยนต์ที่ GRIP ทุกสาขา ตั้งเป้าขยายสาขาให้ได้ถึง 150 สาขาทั่วไทยภายในปี 2572 ชี้ตลาดศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์หลังหมดประกันหรือฟาสต์ฟิตในไทยต่อต่อเนื่องนายอภิชัย  ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด และ ศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร GRIP เปิดเผยเรื่องการเดินหน้าขยายสาขา ศูนย์บริการยางรถยนต์ GRIP ในปี 2567 ว่าจากภาพรวมของตลาด ศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์หลังหมดประกัน หรือ ฟาสต์ฟิต (Fast Fit)  นั้น ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งตลาด สอดคล้องไปกับยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งรถไฟฟ้า และรถที่ใช้น้ำมันในปัจจุบัน ซึ่งจะมีการให้บริการซ่อมบำรุงแบบเบา หรือตามระยะทาง ที่เรียกกันว่า “Light Maintenance”  มีบริการครอบคลุมงานซ่อมทั้งในส่วนดูแลยางรถยนต์, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - ไส้กรอง, แบตเตอรี่, ระบบเบรก รวมถึงระบบช่วงล่างต่าง ๆ

 

กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2567 ทางบริษัทได้วางเป้าหมายการขยายสาขาให้ได้ถึงจำนวนมากกว่า100 สาขา ทั่วประเทศไทย  และ 150 สาขา ภายในปี 2572 และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ ได้ตั้งไว้ บริษัทได้วางกลยุทธ์ "1 GRIP" และ นโยบายการจัดการต่าง ๆ สำหรับศูนย์บริการยางรถยนต์ GRIP ทั่วประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการในส่วนต่าง ๆรวมถึงสินค้า และ บริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้ายางรถยนต์ รวมถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ เช่น ช่วงล่าง, แบตเตอรี่, ระบบเบรก รวมถึง น้ำมันเครื่อง และของเหลวต่าง ๆ 

โดยในส่วนของกลยุทธ์ “1 GRIP” นั้น จะครอบคลุมการดำเนินงานและกำหนดนโยบายมาตรฐานของศูนย์บริการ GRIP ให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ตั้งแต่การตกแต่งร้าน การให้ความรู้และแนะนำสินค้าให้กับผู้มาใช้บริการการตรวจสอบ รวมถึงการส่งมอบรถตามมาตรฐาน และสิทธิพิเศษก่อนและหลังการการรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการเติมลมไนโตรเจนฟรี การตั้งศูนย์-ถ่วงล้อฟรี รวมถึงการปะยางฟรี ตลอดอายุการใช้งานจากการรับบริการหรือซื้อสินค้าที่ GRIP ทุกสาขา รวมถึงทั้งการเริ่มนำโปรแกรม CRM มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าของศูนย์บริการ ให้ได้รับข่าวสาร สิทธิประโยชน์ รวมถึงทั้งความสะดวกจากการเข้ารับบริการจากศูนย์บริการ GRIP ทั่วประเทศให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทุกสาขา

 

ทั้งนี้ GRIP ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ Castrol ประจำประเทศไทย ในด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น สินค้า และโนว์ฮาวต่าง ๆ ที่จะร่วมถ่ายทอดและอบรมให้กับสมาชิกศูนย์บริการ GRIP ทุกสาขา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad