ไทยวาโก้ มอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในบีมี (B’me)ให้กรมพัฒนาสังคมฯ - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, May 19, 2024

ไทยวาโก้ มอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในบีมี (B’me)ให้กรมพัฒนาสังคมฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม มอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในบีมี (B’Me ) จำนวน 1,189 ตัว มูลค่า 300,000 บาท จากโครงการ Wacoal We Care ให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

 

โครงการ Wacoal We Care เป็นโครงการที่วาโก้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 54 ปี โดย ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในบีมี (B’me) ที่ส่งมอบให้ในครั้งนี้ ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะนำไปใช้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน สังคม รวมถึงผู้ยากไร้ และทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศตามเจตนารมณ์ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad