สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และโนโว นอร์ดิสค์ ผนึกความร่วมมือกับภาครัฐ  ร่วมขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 21, 2023

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และโนโว นอร์ดิสค์ ผนึกความร่วมมือกับภาครัฐ  ร่วมขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘การผนึกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทย’ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย และโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หรือ NCDs) พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขร่วมกันเพื่อลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษา หวังขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad