ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเวิร์กชอป “Happy Money in Action” แก่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, September 17, 2023

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเวิร์กชอป “Happy Money in Action” แก่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จัดเวิร์กชอป “Happy Money in Action” เส้นทางสร้างสุขทางการเงิน แก่พนักงาน โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้ความรู้ เมื่อ 1 ก.ย. 2566 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปลูกฝังทักษะการบริหารเงินและจัดการหนี้สิน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติบันทึกสินทรัพย์-หนี้สิน รายได้-รายจ่าย วิเคราะห์สภาพทางการเงิน ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน และจัดทำแผนการเงินนำมารับคำปรึกษากับวิทยากร โดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความอยู่ดีมีสุขได้ องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดที่ www.set.or.th/happymoney

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad