สหพัฒน์” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนงานของสภาอุตสาหกรรม - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, April 1, 2024

สหพัฒน์” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนงานของสภาอุตสาหกรรม

นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อช่วยกันผลักดัน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ยั่งยืน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad