KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition งานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาของ KAIZEN™ - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 4, 2023

KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition งานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาของ KAIZEN™


Kaizen Institute Thailand ภายใต้การดำเนินงานของ Kaizen Institute ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition เฟ้นหาสุดยอดองค์กรแห่งนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามหลักการ KAIZEN™ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีมาตรฐานจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท


นายราเมช ราจู Managing Director Kaizen Institute Thailand กล่าวว่า “งาน KAIZEN™ Award Thailand จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเป็นเกียรติแก่องค์กรผู้นำในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัลมาจากองค์กรที่มีความเป็นเลิศจาก 5 หลักการของ KAIZEN™ ได้แก่ การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Create Customer Value), กำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Let It Flow), มุ่งเน้นเกมบะ (สถานที่ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า) (Be Gemba Oriented), สื่อสารถึงเป้าหมายให้พนักงานตระหนักถึงและมีส่วนร่วม (Empower People), พูดด้วยข้อมูลและสื่อสารอย่างโปร่งใส (Be Scientific and Transparent) ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานระดับสากลสำหรับการประเมินองค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรจนเกิดวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความยั่งยื่น”

งาน KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition ในปีนี้ มีองค์กรส่งผลงานเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 9 องค์กร และผ่านการคัดเลือกจนได้สุดยอดองค์กรที่มีความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของ KAIZEN™ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท คาร์บอน แอโร่สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ภายในงาน ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากองค์กรที่เข้ารอบ Top 3 KAIZEN™ Award Thailand ซึ่งมาจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ในการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ และสานสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานที่มาจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ พร้อมขยาย เครือข่ายขององค์กรในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาของ KAIZEN™

“Kaizen Institute Thailand ยังคงมุ่งมั่น ผลักดันและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักปรัชญา KAIZEN™ อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้นำในธุรกิจทุกภาคส่วน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสำหรับกลุ่มผู้บริหารจากหลากหลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย” นายราเมช กล่าว

ติดตามความเคลื่อนไหวงานประกาศรางวัล KAIZEN™ Award Thailand ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.kaizen.com/th, เฟสบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/KaizenInstituteThailand และ linkedin: www.linkedin.com/company/kaizeninstitutethailand

                                                       ###

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad