6 พันธมิตรแสดงความมุ่งมั่นร่วมมือต่อเนื่อง ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, April 4, 2024

6 พันธมิตรแสดงความมุ่งมั่นร่วมมือต่อเนื่อง ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายโทโมทากะ โยชิคาวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด)พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทย ร่วมพิธีลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ
ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์มาช่วยกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังให้สามารถฟื้นตัวและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณค่า พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad