TIP LADY โดย ทิพยประกันภัย จับมือ วาโก้ ตอกย้ำแนวคิด ESG ปลุกพลังรักษ์โลก กับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” พร้อมส่งเสริมกิจกรรมเพื่อผู้หญิง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 5, 2024

TIP LADY โดย ทิพยประกันภัย จับมือ วาโก้ ตอกย้ำแนวคิด ESG ปลุกพลังรักษ์โลก กับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” พร้อมส่งเสริมกิจกรรมเพื่อผู้หญิง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหารสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม นายพงษ์สันต์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายณัฐพล อังควานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด นางสาวศิรนุช โรจนเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นางสาวธณิกานต์ พลสุวัตถิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดย TIP LADY ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิงจากทิพยประกันภัยได้ร่วมผลักดันโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืน (ESG) และปลุกจิตสำนึกให้พนักงานภายในองค์กรใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” พร้อมกิจกรรม Wacoal Braday On Tour” รถบัสรับบริจาคชุดชั้นในเก่าหญิง-ชาย หรือที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งชุดชั้นในเก่าที่รับบริจาคจะถูกนำไปกำจัดด้วยการเผาอย่างถูกวิธีแบบ
Zero Waste ลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ฝุ่นพิษ PM 2.5 และไม่ทำให้เกิดขยะชุมชน และนำไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้หญิงทั้งความสวยและความมั่นใจในการใช้ชีวิต ผ่านผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ และ TIP LADY โดย ทิพยประกันภัย จัดขึ้น ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad