เซ็นทรัล รีเทล สุดยอดองค์กรด้านความยั่งยืน คว้ารางวัล Sustainability Excellence จาก SET Awards 2023 และติด DJSI กลุ่ม World และ Emerging Markets - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 21, 2023

เซ็นทรัล รีเทล สุดยอดองค์กรด้านความยั่งยืน คว้ารางวัล Sustainability Excellence จาก SET Awards 2023 และติด DJSI กลุ่ม World และ Emerging Markets

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “ในนามของเซ็นทรัล รีเทล เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนต่างๆ ที่เรามุ่งมั่นทำมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรและสถาบันชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งล่าสุดเซ็นทรัล รีเทล ได้รับรางวัล Commended in Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2023 พร้อมทั้งได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2023 ที่ระดับ ‘AAA’ ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดของประเทศไทย ที่สำคัญยังได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ประจำปี 2023 ในกลุ่ม World เป็นปีแรก และในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผู้ลงทุนทุกสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับ อีกทั้งยังได้รับคะแนน ESG เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน และติดเป็นอันดับที่ 4 ของ DJSI ในกลุ่มค้าปลีกจาก 502 บริษัทค้าปลีกทั่วโลก จากการประเมินของ S&P Global อีกด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรค้าปลีกค้าส่งต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งเอเชียที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ”สำหรับรางวัล Commended in Sustainability Awards สาขา Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2023 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับเกียรติจากนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างโดดเด่น และเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำไปสู่การเติบโตของผลประกอบการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงรอบด้าน ลดผลกระทบเชิงลบ และมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) ภายใต้กลยุทธ์ CRC ReNEW ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce Greenhouse Gases ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่ Eco-friendly Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Waste Management การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมให้กับทุกภาคส่วน พร้อมส่งต่อแนวคิดเหล่านี้ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเซ็นทรัล รีเทล ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Inclusive Growth)และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad