ทิพยประกันภัย ส่งความสุข ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในเขตยานนาวา ภายใต้โครงการ TIP ZONE เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 20, 2023

ทิพยประกันภัย ส่งความสุข ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในเขตยานนาวา ภายใต้โครงการ TIP ZONE เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

นายณัฐพล อังควาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย นางขนิษฐา นิโครวนจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ส่งเสริมการประกันภัย นายอมรศักดิ์ มาลา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย และนายเกรียงไกร ภู่ธีรอาภา เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมประกันภัยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบหมวกนิรภัย จำนวน 250ใบ ให้แก่ นักเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับสำนักงาน คปภ. โดยมี นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา และตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนวัดช่องนนทรี เป็นผู้รับมอบ โดยนำไปให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ยานนาวา เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่ ทิพยประกันภัยตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางและพร้อมสนับสนุน ให้ทุกคนในสังคมปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเคารพกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรผ่านโครงการเพื่อ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน ณ อาคารทิพยประกันภัย พระราม 3

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad