ฟังเสียงครอบครัววัตสัน: เรื่องราวความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, June 28, 2024

ฟังเสียงครอบครัววัตสัน: เรื่องราวความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก


วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย สานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่เปิดกว้าง ยึดหลักความหลากหลายและให้ความสำคัญกับทุกความเห็นของพนักงาน พร้อมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นเอกลักษณ์ภายใต้แนวคิด ‘Fun, Friends, Future’ ที่มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพของบุคลากรและสร้างทัศนคติเชิงบวก ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนานและเป็นกันเอง โดยเปิดรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมประสบการณ์หลากหลายของพนักงานด้วยเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองค์กรและสังคมไทย


วัตสันให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากแนวคิด ‘Fun’ ที่จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความเอาใจใส่ต่อเพื่อนพนักงาน เช่น ‘Watsons Wellness Week’ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทั้งกายและใจ พร้อมสวัสดิการและการจัดสรรเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อลดความตึงเครียดและสร้างทัศนคติเชิงบวก นอกจากนี้วัตสันยังสนับสนุนการสร้างมิตรภาพ หรือ ‘Friend’ ด้วยการส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นหมู่คณะ ผ่านโปรแกรม ‘Your Voice Matters Forum’ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นพื้นที่ที่พนักงานวางใจและทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข


“ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่วัตสัน รู้สึกว่าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียม ทำให้รู้สึกสบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองและทำงานได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัท นอกจากนี้ บรรยากาศการทำงานมีความเป็นกันเอง ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มีความสุขและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัตสัน” – คุณจิรายุ สุหรี ตำแหน่ง Beauty Advisor


ภายใต้พันธกิจในการบรรลุเป้าหมายตามแนวคิด ‘Future’ วัตสันมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยพลังแห่งนวัตกรรมและบุคคลากร ริเริ่มโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาบุคลากรและการบริการ เช่น โปรแกรมการเรียนรู้ ‘Fit for the Future’ ที่สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกฝังกรอบแนวคิดที่ทันสมัย และพัฒนาทักษะที่จำเป็นทั้งทักษะ Soft skills และ Hard skills มากไปกว่านั้น การได้รับรางวัล Asian Management Excellence Awards 2024 ยังเป็นการยืนยันถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมองค์กรที่เฉพาะตัวเพื่อสร้างความรู้สึกในเชิงบวกของพนักงาน ผ่านการมีร่วมส่วนในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของหมู่คณะ (Employee Engagement) งานฉลองสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกเป็นผู้จัดการสาขา งานประชุมของเภสัชกรในทุก ๆ ไตรมาส การฝึกอบรมความเป็นผู้นำและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรอื่น ๆ

“การได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวัตสันทำให้เราได้เป็นตัวเองและทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างช่วยให้ทุกความคิดเห็นได้รับการรับฟังอย่างไม่ถูกกีดกัน” – คุณวัชรากร ไชยแสง ตำแหน่ง Supply Chain Planning Supervisor

วัตสัน ประเทศไทย สนับสนุนความหลากหลายสู่อนาคตที่ยั่งยืน มุ่งสร้างองค์กรที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม แม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงกว่า 80% องค์กรยังยึดมั่นในการไม่แบ่งแยกเพศ ชาติพันธุ์ อายุ ศาสนา การศึกษา หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผ่าน ‘Fun, Friends, Future’ วัตสันจึงสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยเห็นได้จากความร่วมมือของพนักงานกว่า 700 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าที่มุ่งเน้นส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามมาอย่างยาวนาน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ Line Official @WatsonsTH, เว็บไซต์ Watsons.co.th หรือผ่านแอป WatsonsTH ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad