ทีทีบี จัดหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth รุ่น 19 สำหรับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 24, 2024

ทีทีบี จัดหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth รุ่น 19 สำหรับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน


ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอีสามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวผ่านความท้าทาย พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน เปิดอบรมหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่นที่ 19 สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ (Healthcare) เน้นเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยองค์ความรู้ที่ครบครันและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงจากพันธมิตรชั้นนำ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า การบริหารจัดการธุรกิจในยุคนี้มีความท้าทายอย่างมากจากกระแสทั้งดิจิทัลดิสรัปชัน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดการเงิน การมุ่งเป้าไปที่การสร้างรายได้หรือเพิ่มยอดขายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ธนาคารจึงมองว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในทุกด้านจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถส่งมอบสินค้าและบริการไปถึงมือผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ในขณะที่ประสบการณ์ของลูกค้าก็ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยบวก แม้ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ช้าแต่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังถือเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ยังสามารถเติบโตได้อย่างดี ตลาดบริการทางการแพทย์เฉพาะภาคเอกชนอย่างเดียวสามารถสร้างรายได้มากถึง 4 แสนล้านบาทต่อปี โดย 80% มาจากโรงพยาบาลเอกชน ส่วนเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจและคาดว่าจะเติบโตในอัตราเร่ง คือโรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิกเฉพาะทาง คลินิกเสริมความงามและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมีตัวอย่างนวัตกรรมที่เห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ เช่น Wearable Device อุปกรณ์อัจฉริยะที่บันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่ หรือ Telemedicine บริการพบแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น


หลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่นที่ 19 ในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับตัวลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการได้ ทีทีบีพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอีประสบความสำเร็จ ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ภายใต้โครงการ “finbiz by ttb” ซึ่งถือเป็น Hub แห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น 19 สำหรับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์


ในรุ่นนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจและผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมกว่า 60 บริษัท โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ปรับให้เข้ากับเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 องค์ความรู้หลักที่น่าสนใจ ได้แก่

1. Effective Cost Saving - การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และวางรากฐานธุรกิจให้แข็งแรงตามแนวคิด LEANที่เป็นเนื้อหาหลักของโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

2. Unlock and Empower Business Potential - การเพิ่มศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ Digital Business ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบัน
3. Transition to Sustainability Business – การสร้างความยั่งยืนขององค์กร ผ่านการบริหารองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ที่ทางโครงการได้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นมากขึ้นในรุ่นนี้ องค์ความรู้ที่มีคุณภาพดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ได้จริงผ่านการเรียนรู้รูปแบบเวิร์คช็อป และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลพระรามเก้า กลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม บมจ. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล บจก. กรุงเทพดรักสโตร์ และ บจก. สมูท อี

การจัดหลักสูตรอบรมของทีทีบี ในปีนี้ หวังให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปเป็นเครื่องมือในการปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad