ทิพยประกันภัย ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และเป็นธรรม ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 ในฐานะองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 8, 2023

ทิพยประกันภัย ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และเป็นธรรม ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 ในฐานะองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน

คุณนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ“Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” ผนึกกำลังไตรภาคีสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน จากคุณวิชัย อัศรัสกร กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 และเพื่อสะท้อนถึงนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณโรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad