วัตสัน ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Employee Engagement of the Year – Retail การันตีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีก - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, January 25, 2024

วัตสัน ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Employee Engagement of the Year – Retail การันตีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

กรุงเทพฯ - วัตสัน ประเทศไทย คว้ารางวัล Asian Management Excellence Awards ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) รางวัลที่บ่งชี้ความสำเร็จของวัฒนธรรมเฉพาะขององค์กรที่สร้างความรู้สึกเชิงบวกให้แก่พนักงาน สะท้อนความเป็นผู้นำค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย

 

คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “วัตสัน ประเทศไทย มีความยินดี และรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับครั้งแรกของรางวัลในหมวดหมู่ Thailand Employee Engagement of the Year – Retail จากงาน Asian Management Excellence Awards ซึ่งสะท้อนถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรของเราที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเป็นที่ยอมรับในธุรกิจ”รางวัล The Asian Management Excellence Awards อันทรงเกียรตินี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้นำธุรกิจ ผู้คิดค้นนวัตกรรม รวมไปถึงบริษัทที่ดีที่สุดในเอเชีย จากความสำเร็จที่โดดเด่นในการดำเนินงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการการมีส่วนร่วมของพนักงาน โครงการด้านการยอมรับความหลากหลายภายในองค์กร ตลอดจนโครงการริเริ่มด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยแบ่งรางวัลออกเป็นแต่ละหมวดหมู่ดังนี้ Executive of the Year, Innovator of the Year, Team of the Year, Employee Engagement of the Year, Diversity and Inclusion Initiative of the Year และ Health and Wellness Initiative of the Year Fun-Friends-Future เป็นวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับวัตสันประเทศไทย ที่มุ่งเน้นความสามารถและเสริมศักยภาพของบุคลากร และสร้างทัศนคติเชิงบวก ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

 

ซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขในการทำงานแล้ว ยังเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างกิจกรรม Team Building งานประชุมของเภสัชกรประจำไตรมาส การพัฒนาความเป็นผู้นำ รวมไปถึงโครงการสร้างโอกาสในสายอาชีพให้กับผู้ที่มีศักยภาพในการเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ เช่นโครงการ ‘Fit for the Future’ ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกฝังกรอบแนวคิดที่ทันสมัย และพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากร หรือกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนาน ผ่อนคลายจากการทำงาน อย่างงานเลี้ยงพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ ตลอดไปจนถึงการฉลองให้กับพนักงานที่ผ่านโปรแกรมผู้จัดการสาขาฝึกหัด เป็นต้น“เราเชื่อว่าองค์กรจะเติบโตขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้น การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่เท่าเทียมกัน และการสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากร เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมต่อการเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน” คุณจิระวัฒน์ กล่าวปิดท้ายด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์และเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน วัตสันจึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยจะเห็นได้จากความร่วมมือของพนักงานกว่า 700 สาขาทั่วประเทศ รวมไปถึงพนักงานที่ศูนย์กระจายสินค้า และสำนักงานใหญ่ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการทุ่มเทเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพจนกลายเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการบริการที่ได้มาตรฐานในตลาดค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 

รางวัล Thailand Employee Engagement of the Year – Retail จาก Asian Management Excellence Awards ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการการันตีความสำเร็จของวัตสันในแง่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม วัตสันจะยังคงพัฒนานวัตกรรมในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับบุคคลากรภายในองค์กร และเพื่อสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าต่อไปในอนาคต 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad