PTG ร่วมสนับสนุนโครงการหมอโดมอาสา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 20, 2024

PTG ร่วมสนับสนุนโครงการหมอโดมอาสา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของที่จำเป็นด้านการศึกษา ให้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการหมอโดมอาสา ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาและการทำประโยชน์คืนสู่สังคมที่คณะแพทย์ศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนชนบทและมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส  ถือเป็นการตอกย้ำด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข"  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad