ดิฟเฟอเรนเชียลเผย ‘โตโยต้า-อีซูซุ-ฟอร์ด’ ขึ้นแท่นท็อป 3 แบรนด์รถยนต์ผู้นำด้านบริการหลังการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในไทย - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, March 3, 2024

ดิฟเฟอเรนเชียลเผย ‘โตโยต้า-อีซูซุ-ฟอร์ด’ ขึ้นแท่นท็อป 3 แบรนด์รถยนต์ผู้นำด้านบริการหลังการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในไทย

กรุงเทพฯ – บริษัท ดิฟเฟอเรนเชียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และวิจัยการตลาดชั้นนำ ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหลังการขาย และประเมินความพึงพอใจโดยรวมของเจ้าของรถยนต์ในประเทศไทยที่ใช้บริการจากศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมในช่วง 12 – 36 เดือนหลังจากซื้อรถ จากการศึกษาประจำปี 2567 พบ โตโยต้า-อีซูซุ-ฟอร์ด ครองคะแนนความพึงพอใจสูงสุด โดยมีผลมาจาก 5 ปัจจัยหลักที่ลูกค้าให้ความสำคัญในการนำรถเข้ารับบริการในศูนย์บริการฯ (โดยเรียงความสำคัญจากมากไปน้อย) ได้แก่ คุณภาพงานบริการ ราคาและความคุ้มค่า การบริการจากพนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์บริการฯ การสื่อสารและความโปร่งใส และความสะดวก และความง่ายในการเข้าถึงการบริการ                                       นายศิรส สาตราภัย กรรมการผู้จัดการ ดิฟเฟอเรนเชียล ประจำประเทศไทย

นายศิรส สาตราภัย กรรมการผู้จัดการ ดิฟเฟอเรนเชียล ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การศึกษาวิจัยฯ ครั้งนี้ เราได้ทำการศึกษาจากการประเมินคำตอบของเจ้าของรถใหม่ในประเทศไทยจำนวน 2,510 ราย ที่ซื้อรถในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2565 และนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของแต่ละยี่ห้อในช่วงเดือนมกราคม 2566 – มกราคม 2567 โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ผลการศึกษาพบว่า โตโยต้า ได้คะแนนสูงสุดด้านประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในการใช้บริการหลังการขาย ด้วยคะแนนความพึงพอใจสูงถึง 891 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน และสามารถทำคะแนนได้ดีในการประเมินทั้ง 5 ปัจจัยหลักข้างต้น โดยยี่ห้อที่ได้คะแนนตามมาติด ๆ คือ อีซูซุ 886 คะแนน และ ฟอร์ด 885 คะแนน นอกจากนี้ ผลการศึกษาฯ ยังชี้ให้เห็นว่า ลูกค้าให้ความสำคัญกับพนักงานและช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อ ส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตร และคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ลูกค้า”

 

ทางดิฟเฟอเรนเชียล ยังพบประเด็นคาดหวังของลูกค้าชาวไทยต่อตัวแทนจำหน่าย และผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้น โดยประเด็นที่โดดเด่นที่สุด คือ การได้รับการบริการที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่เสียไป ซึ่งสะท้อนออกมาในเรื่องร้องเรียนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น เช่น การบริการด้านการเดินทาง หรือรถรับ-ส่งฟรี ตลาดจนการอธิบายรายละเอียดการรับประกันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น                     ตารางแสดงผลการศึกษาวิจัยดัชนีประสบการณ์ลูกค้าด้านการบริการในประเทศไทย ประจำปี 2567

       โดยจัดอันดับดัชนีประสบการณ์ลูกค้าด้านการบริการของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)

               ที่มา: ดิฟเฟอเรนเชียล การศึกษาวิจัยดัชนีประสบการณ์ลูกค้าด้านการบริการในประเทศไทย ประจำปี 2567

 

“หากมองในเรื่องของประเทศต้นทางของค่ายรถยนต์นั้น ลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์จากประเทศจีนได้ให้คะแนน ความพึงพอใจต่องานบริการ (Service CXI) ที่ 876 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่ายรถยนต์จากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นโดยค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นได้รับคะแนนสูงกว่า โดยเฉพาะในด้านคะแนนคุณภาพงานบริการ ราคาและความคุ้มค่า รวมถึงความสะดวก และความง่ายในการเข้าถึงการบริการ” นายศิรส กล่าวเสริม

 

หมายเหตุ:

-การศึกษานี้แสดงถึงการประเมินโดยหน่วยงานอิสระและบุคคลที่สามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยแบรนด์รถยนต์ที่อยู่ในกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม (ไม่รวมกลุ่มรถหรูและรถสปอร์ต) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

-GWM HAVAL & ORA (จีดับบลิวเอ็ม ฮาวาล และ โอรา), BYD (บีวายดี) และ NETA (เนต้า) รวมอยู่ในการศึกษาครั้งนี้ แต่ไม่ได้นำมาจัดอันดับ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก

- แผนภูมิและกราฟที่ใช้จากข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะต้องระบุว่าเผยแพร่โดย ดิฟเฟอเรนเชียล และให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล การจัดลำดับได้มาจากคะแนนที่เป็นตัวเลข และอาจไม่ได้มีนัยสำคัญทางค่าสถิติ ห้ามมิให้นำข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือข้อมูลจากผลสำรวจโดย ดิฟเฟอเรนเชียล ไปใช้ในการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก ดิฟเฟอเรนเชียล

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad