PTG ปักหมุดสานต่อโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน” ลุยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนชาว ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี ให้ “อยู่ดีมีสุข” - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 10, 2024

PTG ปักหมุดสานต่อโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน” ลุยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนชาว ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี ให้ “อยู่ดีมีสุข”


บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) นำพนักงานกว่า 50 คน สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้คนในชุมชน “อยู่ดีมีสุข”ภายใต้โครงการ "พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน


นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) เปิดเผยว่า PTG ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมากว่า 36 ปี โดยบริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยล่าสุดวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านวังลาน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันพีทีอยู่เราจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน กับโครงการ “พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” เพื่อให้เยาวชนและชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลหนองหญ้า กว่า 600 คนได้รับประโยชน์ จากกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมหลักคือโครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน บริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเรามอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 4,700 คน และที่ตำบลหนองหญ้าเราเพิ่มอีกจำนวน 400 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองหญ้า จำนวน 6 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 42 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท และมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 6 สถานศึกษา

นอกจากนี้ยังสนับสนุนจินตนาการของน้องๆ ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีให้หัวข้อ “เด็กรุ่นใหม่ ก้าวไกลไปกับ พีที” เพื่อให้น้องๆได้นำศักยภาพของตัวเอง มาแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอย่างเปิดกว้าง และสนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนกับเด็กและเยาวชน ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในตำบลหนองหญ้า 5 สถานศึกษา รวมจำนวน 15 เครื่อง เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองด้านเทคโนโลยี

อีกทั้งยังได้ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างปอด ปลูกไม้ยืนต้น ณ วัดวังลาน จำนวนกว่า 50 ต้น รวมถึงจัดกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม มอบต้นไม้กินได้ กว่า 400 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้ กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป พร้อมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 3,500 ตัว ณ แม่น้ำแควน้อย เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต


สนับสนุนโภชนาการน้อง ๆ นักเรียน โดยการสนับสนุนแปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง พร้อมร่วมกันปลูกผักสวนครัว ไม้กินได้ และมอบเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวนกว่า 500 ก้อน ให้กับโรงเรียนบ้านวังลาน เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันในอนาคต

ในครั้งนี้ PT ยังนำอาสาสมัคร Gen Z จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสาสอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Fun เสริมสร้างความรู้สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ และยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาสร้างสีสันกับเพลงเพราะๆกับกิจกรรม PT Gen Z Music Concert ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินตลอดงาน

นอกจากนี้ PT ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของคนในชุมชน ด้วยการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านในตำบลหนองหญ้า โดยวิทยากรด้านการจราจรพร้อมแจกหมวกกันน็อคให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ขับขี่อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัยอีกด้วย

PT ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนแบบทุกมิติ ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ราย และเติมเต็มความสุข ด้วยกิจกรรมสันทนาการให้กับชาวบ้านและน้อง ๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้ทุกคนได้อิ่มท้องตลอดงาน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข"

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad